Configy, bindy, aliasy

K zlepšení vašeho hraní budete potřebovat vyladit nastavení svojí hry. Řeči o cheatech pusťte z hlavy a směle do toho.

Configem se rozumí soubor s příponou *.cfg který je hra schopna přečíst. V základě existuje "config.cfg" do kterého se ukládají údaje tak jak je nastavíte ve hře (forward, jump, duck, atd.)

Tento soubor najdete v adresáři např. "games\half-life\valve" nebo "games\half-life\ag" u Adrenaline Gamer modu

Vytvořte si v poznámkovém bloku soubor třeba mujkonfig.cfg a do něj nyní budete psát svoje nastavení. Tento soubor vložte do adresáře ..\valve nebo ..\ag

Aby se vám nastaveni ve hře načetlo musíte ještě upravit svůj config.cfg také v poznámkovém bloku, stačí když na konec vložíte.

exec mujkonfig.cfg

Takto vypadá příkaz na veškeré bindy:

bind "klavesa" "prikaz"

Rychlé sloty na zbraně

Budete se moc trápit pokud nebudete používat rychlé sloty na zbraně. To znamená že konkrétní klávese můžeme přiřadit konkrétní zbraň.

 weapon_crowbar      Páčidlo
 weapon_9mmhandgun     Glock pistole
 weapon_357        Magnum
 weapon_9mmAR       Heckler & Koch MP5 samopal
 weapon_shotgun      Brokovnice
 weapon_crossbow      Kuš
 weapon_rpg        Raketomet
 weapon_gauss       Tau cannon neboli Gauss
 weapon_egon        Egon, Gluon, Vysavač
 weapon_hornetgun     Sršňomet
 weapon_snark       Broučci (ne ty od pana Karafiáta)
 weapon_handgrenade    Granát
 weapon_tripmine      Mina
 weapon_satchel      C4 odpalovaná na dálku

Tyto bindy si můžete nakopírovat a upravit podle sebe.

//Zbrane
bind "a" "use weapon_gauss"
bind "b" "use weapon_crossbow"
bind "c" "use weapon_satchel"
bind "d" "use weapon_hornetgun"
bind "e" "use weapon_crowbar"
bind "f" "use weapon_9mmAR"
bind "g" "use weapon_rpg"
bind "h" "use weapon_egon"
bind "i" "use weapon_357"
bind "j" "use weapon_shotgun"
bind "k" "use weapon_357"
bind "l" "use weapon_9mmhandgun"
bind "n" "use weapon_crowbar"

Bindy můžete také použít pro často opakované příkazy, například pro pozdrav:

Bind "p" "say ahoj"

Nebo si můžete přiřadit jakékoliv klávese jakýkoliv příkaz který umožňuje konzole ve hře.

Skripty

Skript je sled instrukcí prováděných automaticky, které by se jinak musely provádět jednotlivě. Skriptovat můžete jakékoliv události ve hře. Každý příkaz v řadě se odděluje středníkem ";", pokud se příkazy nemají provést zároveň je nutné mezi ně umístit příkaz "wait".

Některé skripty jsou Half-Life komunitou tolerovány a některé jsou nefér vůči vašim protihráčům, které mají blízko k cheatovaní. Na AG serverech vám za ně asi postih hrozit nebude, ale POZOR na HLDM servery, tam by mohl hrozit ban zejména za použití NO ZOOM X-BOW skriptu (rychlé přibližování u kuše). Netvrdím že je to cheat každopádně je to nefér. Jedinou vyjímku tvoří skript na Bunny-Hop, který je pro AG takřka nutností. Ten se ale dá nahradit nabindováním skoku na kolečko myši.

 • Longjump
 • //Longjump na jednu klavesu
  alias +lj "+duck;wait;+jump;+duck" 
  alias -lj "-duck;wait;-jump;-duck"
  bind "e" "+lj"
  
 • Bunny-Hop
 • //Bunny
  alias +decentjump "+jump;wait;-jump;wait;+jump; \\
  wait;-jump;wait;+jump;wait;-jump;wait;+jump;wait;-jump"
  alias -decentjump "-jump"
  bind "MWHEELDOWN" "+decentjump"
  
 • Použití tlačitek, dobíjení atd. s teamovou hláškou a změnou pohledu
 • //Dobijeni
  alias +hl_use "+use;default_fov 115;say_team Recharging %h/%a --> [%l]"
  alias -hl_use "-use;default_fov 105"
  bind "TAB" "+hl_use"
  
 • Odhození zbraně:
 • bind "u" "say_team * Dropped weapon %w;drop"
  
 • Quick bow (rychlé příblížení + střelba a oddálení)
 • //xbow
  alias +xbow_attack1 "wait;+attack2;wait;+attack;wait;-attack;wait;-attack2"
  alias -xbow_attack1 "lastinv; weapon_crossbow"
  bind "n" "+xbow_attack1"
  
 • Měnění pozdravu, odpověď na dobrou trefu soupeře
 • bind "o" "pwned"
  alias pwned "pwned1"
  alias pwned1 "say SHOT;alias pwned pwned2"
  alias pwned2 "say N1;alias pwned pwned3"
  alias pwned3 "say Godlike shot;alias pwned pwned4"
  alias pwned4 "say NICE SHOT;alias pwned pwned1"
  
 • Cyklování zbraní (upravte si sami)
 • alias fuckgun "fuckgun1"
  alias fuckgun1 "weapon_handgrenade;alias fuckgun fuckgun2"
  alias fuckgun2 "weapon_snark;alias fuckgun fuckgun3"
  alias fuckgun3 "weapon_egon;alias fuckgun fuckgun1"
  

  Užitečné příkazy a nastavení

  name "Jmeno"změna jména (pokud obsahuje mezery, musí být v uvozovkách)
  model "Model"změna modelu hráče, změna teamu v teamplay (stažené modely se umistují do adresáře ..\half-life\valve\models\player\jmeno_modelu\jmeno_modelu.mdl)
  default_fov "90"úhel pohledu (v hl max "180", v ag max "130")
  r_drawviewmodel "0"vypne zobrazení modelu zbraně (poté použijte custom zaměřovače)
  crosshair "1"zapnutí/vypnutí zaměřovače (vhodné pro screenshoty)
  sensitivity "1.8"nastavení citlivosti myši
  zoom_sensitivity_ratio "1.200"změna citlivosti myši při přiblížení (u kuše a magnum)
  fps_max "200"maximální počet snímků za sekundu
  cl_showfps "1"zobrazí fps (počet snímků za sekundu)
  cl_himodels "1"nastavení detailních modelů hráče (na některých serverech AG musí být nastaveno na "1"
  stopsoundvypne všechny aktualně přehrávané zvuky
  scr_conspeed "9999" rychlost spouštění obrazovky konsole
  con_color "255 0 255"barva textu v chatu
  hud_color "255 0 255"barva HUDu (displaye) ve hře
  disconnectodpojí vás ze serveru
  quitopuštění hry
  record "demo"začne nahrávat demo ze hry
  stopzastaví nahrávání aktuálního dema
  playdemo "demo" "0.5"přehraje uložené demo (číslo udává rychlost přehrávání)
  viewdemo "demo"přehraje demo a zobrazí i ovládací panel přehrávače
  hud_takesshots 1automaticky ukládá screenshoty na kocni hry
  Barvy pro con_color a hud_color:
  Red console       con_color "255 0 0"
  Green console      con_color " 0 255 0"
  Blue console      con_color "0 0 255"
  Yellow console     con_color "255 255 0"
  Pink console      con_color "255 0 255"
  Cyan console      con_color "0 255 255" 
  
  Namíchat se dá samozřejmě, kterákoliv barva z palety RGB.
  

  Příkazy pouze pro Adrenaline Gamer

  Proměnné do chatu pro teamplay:
  %Hhodnota zdraví
  %Ahodnota štítů
  %Lpozice na mapě
  %Wzbraň
  %Qpočet nábojů
  %Plong jump status
  %Fstatus vlajky (u CTF)
  Další nastavení:
  cl_autowepswitch 1automatické přepnutí na lepší zbraň ("0" vypnuto, "1" jako v hldm, "2" AG přepínání)
  hud_weapon 1zbraň je vidět jako sprite na vedle počtu nábojů
  +commandmenuotevře herní menu s nastavením
  spectatepřepne vás do spectator modu
  ready/notreadyurčuje zda jste "ready" v modu arena
  customtimer "60"nastaví odpočítávání zadaného času (zruší se při vaší smrti)
  dropitems nebo drop "flag"odhodí vlajku v CTF
  agstartzahajení hry (nikdo další se potom nemůže připojit)
  agallowpřipojí vás do již probíhající hry
  agstopzruší aktuální hru
  agpausezapausuje server
  agmap "mapa"změna mapy
  agnextmap "mapa"nastavení další mapy

  Configy hráčů [SF] klanu

  Mortal (bude později)
  Bod Mrazu (bude později)
  Sobyt (bude později)
  Unbreakable
  Wajtas571
  KMK
  Darthdeth